Overnamecontract

Vragen over dit artikel? Neem contact op via 076-5875546 of vul het contactformulier in

Overnamecontract

Een bedrijfsovername kan zeer vergaande gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Om bakkeleien achteraf te voorkomen, is het zaak heldere afspraken te maken. Afspraken op schrift waaruit duidelijk blijkt wat partijen voor closing met elkaar hebben afgesproken.

Contracten bij een overname

Een overname kan juridisch gezien op 3 manieren geschieden: middels een activa/passiva-transactie, een aandelentransactie of een fusie. Iedere transactie vergt een eigen set aan documenten en procedures. Het scala aan contracten dat gebruikt kan worden bij een overnametransactie loopt in de tientallen. In vrijwel ieder traject wordt minimaal gebruikgemaakt van een geheimhoudingsovereenkomst, LOI en een koopovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst ziet erop toe dat partijen verhinderen dat informatie terechtkomt bij partijen waar het niet thuishoort. Ook zorgt een geheimhoudingsovereenkomst ervoor dat partijen de informatie enkel gebruiken voor het bewerkstelligen van de transactie. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete.

Termsheet & Letter of intent (LOI)

Soms wordt voorafgaand aan het opstellen van een LOI een termsheet opgesteld. Een termsheet geeft in globale hoofdlijnen transactieinformatie weer. Partijen komen eerder nader tot elkaar wanneer de pijnpunten helder zijn en een opsomming van wensen en voorwaarden op schrift staat. Een LOI geeft vervolgens de globale voorwaarden aan waaronder partijen bereid zijn een transactie te effectueren. Een LOI gaat veelal gepaard met een exclusiviteitsclausule, maar verplicht partijen nog niet tot een transactie.

Koopovereenkomst

Een koopoveereenkomst (aandelen of activa-/passiva) bevat al hetgeen partijen hebben afgesproken over de prijs en voorwaarden van de deal. Naast de hoofdtekst bevat de koopovereenkomst vaak bijlagen met bijvoorbeeld een achtergestelde aandeelhouderslening, garantiebepalingen, pandaktes, managementovereenkomsten, escrowovereenkomsten en aandeelhouders- of bestuursbesluiten. Een overnameovereenkomst inclusief bijlagen bevat met gemak meer dan 100 pagina's.

Levering

Levering geschiedt afhankelijk van het soort transactie. Bij een activa-/passivatransactie dienen alle activa en passiva middels de daarvoor bestemde juridische manier overgedragen te worden (onroerend goed via een inschrijving in openbare registers via een notaris, vorderingen middels een akte van cessie etc) en bij een aandelentransactie worden de aandelen geleverd via een akte van levering aandelen bij de notaris.

076-5875546
contact@sketchcorporatefinance.nl

Sketch Corporate Finance

Bedrijf verkopen?

Sketch Corporate Finance initieert, begeleidt en financiert bedrijfsovernames. Wij onderhandelen de beste combinatie van prijs en voorwaarden.

Bedrijf financieren?

Ons netwerk voorziet in zowel eigen- als vreemd vermogen. Wij financieren onder andere start-ups, bedrijfsovernames en autonome groei.

Contactformulier

Bedrijfsgegevens:

Contactgegevens:

Additionele informatie:


Antispamcode

captcha

Sketch Corporate Finance Bv

Partner bij o.a. het (ver)kopen en het financieren van een bedrijf