Bedrijfswaardering

BEDRIJFSWAARDERING

SKETCH CORPORATE FINANCE BV WAARDEERT BEDRIJVEN TEN BEHOEVE VAN ONDER ANDERE BEDRIJFSOVERNAMES, BOEDELSCHEIDINGEN EN FISCALE KWESTIES.

Wij waarderen zowel de winkel om de hoek als internationaal grootbedrijf. Alle scenario’s zijn bespreekbaar. Uiteraard behandelen wij uw gegevens uiterst discreet en vertrouwelijk.

Waardebepaling onderneming

De belangrijkste elementen van een waardebepaling bestaan uit toekomstige kasstromen, tijdsvoorkeur en risico. Middels diverse scenario’s worden verwachte toekomstige kasstromen bepaald. Vervolgens worden deze met de bijbehorende vermogenskostenvoet contant gemaakt.

Bedrijfswaardering bij overnames

Bedrijfswaarderingen worden vaak uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsovernames. Opvallend bij bedrijfsovernames is dat de waarde van het bedrijf voor de koper veelal hoger ligt dan de waarde van het bedrijf voor de verkoper. Zulks doordat de koper verwacht hogere kasstromen tegen een lager risico te genereren dan de verkoper deed.

Meer informatie?

Bel 076-5875546 of vul uw gegevens in.

captcha