Bedrijfsfinanciering

Neem contact met ons op voor meer informatie

Bedrijfsfinanciering

Sketch Corporate Finance adviseert en begeleidt bedrijven bij het invullen van financieringsbehoeftes. Zulks zowel bij het ontwikkelen van een financieel plan als bij het benaderen van- en onderhandelen met financiers.

Ons netwerk voorziet in zowel eigen- als vreemd vermogen. Wij staan in direct contact met o.a. investeerders, crowdfunders, pensioen bv’s, banken etc. en financieren bijvoorbeeld start-ups, bedrijfsovernames, autonome groei of herstructureringstrajecten. Vanuit een optimale financieringsstructuur geven wij invulling aan alle financieringsvormen.

Financieringsstructuur

Een financieringsstructuur wordt samengesteld uit financieringsvormen als bijvoorbeeld eigen vermogen,een achtergestelde lening en bankfinanciering. Het is zaak iedere financieringsvorm zo te structureren dat deze binnen de bandbreedte van de risicowens van de financieringsverstrekker valt, terwijl de onderneming een zo laag mogelijke kostenvoet bewerkstelligt en voldoende flexibiliteit houdt om waardecreërende groei te bewerkstelligen.

Wij financieren zowel de winkel om de hoek als internationaal grootbedrijf. Alle scenario’s zijn bespreekbaar. Uiteraard behandelen wij uw gegevens uiterst discreet en vertrouwelijk.

Optimale financieringsstructuur

Spreiding van risico, het creëren van garantievermogen met een bufferfunctie voor vreemd vermogen-verstrekkers en een aanzienlijke ‘margin of safety’ ten opzichte van wat de onderneming kan dragen is veelal de weg naar een groeiondersteunende flexibele financieringsstructuur.

De samenstelling van de verschillende financieringsvormen leveren de vermogenskostenvoet van de onderneming op. Wanneer gefinancierd wordt met een optimale financieringsstructuur is de vermogenskostenvoet het laagst, wat resulteert in een maximale waarde van de kasstromen van de onderneming.

Bedrijfsfinanciering van a tot z

Groeiscenario’s & gewenste flexibiliteit onderzoeken
Financieringsbehoefte groei vaststellen
Cashflowanalyse
Bancaire ratio’s analyseren
Vaststellen optimale financieringsstructuur
Opstellen financieringsaanvraag
Selectie financiers verschillende financieringsvormen
Benaderen financiers
Onderhandelen
Financieringsovereenkomsten

076-5875546
contact@sketchcorporatefinance.nl

Sketch Corporate Finance

Bedrijf verkopen?

Sketch Corporate Finance initieert, begeleidt en financiert bedrijfsovernames. Wij onderhandelen de beste combinatie van prijs en voorwaarden.

Bedrijf financieren?

Ons netwerk voorziet in zowel eigen- als vreemd vermogen. Wij financieren onder andere start-ups, bedrijfsovernames en autonome groei.

Contactformulier

Bedrijfsgegevens:

Contactgegevens:

Additionele informatie:


Antispamcode

captcha

Sketch Corporate Finance Bv

Partner bij o.a. het (ver)kopen en het financieren van een bedrijf